Tag: tez

  • Parayla Tez Yazdırma

    Tez yazdırma, kişinin istediği bölümlerin yazılmasının yanı sıra kapak sayfasından kaynakça sonuna kadar bir tezin yazılmasını içerir. Varyans Akademisi, Tez Yazma Merkezi, öğrencilere tez teslim gününe kadar anlaşılan fiyatı bozmadan tez danışmanlığı hizmeti vermeyi taahhüt eder. Tezin para ile yazılmasına göre, aşağıda sıralanan müşterilerimizin tezlerinin tüm bölümlerini başlangıçta mutabık kalınan ücret dahilinde örnek olarak sunuyoruz. Yazdırırken en sık karşılaşılan sorunlardan biri. tez tezi barındıran üniversitenin uygun olup olmadığına dair kurallarıdır. Academia Varyans, müşteri odaklı hizmet…